Ferd van den Eerenbeemt

Ferd van den Eerenbeemt

Ferd is in 1960 in Maastricht geboren, heeft culturele antropologie in Leiden gestudeerd en is, na ontwikkelingswerk in Latijns Amerika, 10 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag. Daar heeft hij organisatieveranderingsprocessen, visietrajecten geleid en trainingen en cursussen ontwikkeld. Vanaf 2001 tot 2005 is hij managingpartner van De InformatieWerkPlaats geweest, een innovatief bedrijf op het gebied van maatschappelijke internettoepassingen. In 2004 is hij gestart met Inspirezzo, een compact bureau voor organisatieontwikkeling. Ferd heeft in de loop van zijn leven heel verschillende activiteiten ondernomen: van ontwikkelingshulp tot theater, van bestuurswerk tot debatleider, van het oprichten van nieuwe bedrijven tot het organiseren van inspiratiereizen. Hij heeft gepubliceerd over diverse onderwerpen. Ferd sluit goed aan op verschillende omgevingen en culturen. Zijn werkstijl is enthousiasmerend, leidt tot verrassing en nieuwe energie. Tevens is Ferd gecertificeerd Level 1 trainer Deep Democracy.

Ton de Langen

Ton de Langen

Ton de Langen (1954), geboren Rotterdammer, studeerde in Leiden Algemene Taalwetenschap en Marketing Communicatie. Deed internationaal werk in strategie- en innovatiemarketing in de ICT-sector. In een daarop volgende loopbaanfase was hij marketing manager en fondsenwerver in de Rotterdamse theatersector. Vanaf 2003 werkte hij drie jaar als docent Nederlands en coördinator onderwijsvernieuwing in het Voortgezet Onderwijs. In 2006 is hij geleidelijk overgestapt naar Inspirezzo. Zijn kernkwaliteit is het inspireren en verbinden van mensen in verschillende organisaties vanuit gemeenschappelijke interessen en doelen.

Iris Bunnig

Iris Bunnig

Iris is in 1988 geboren in Leiden en heeft sociale psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Gedurende haar studie heeft zij zich onder andere gefocust op groepsprocessen, sociale cognities en leiderschapsstijlen. Naast haar studie gaf zij geregeld les over uiteenlopende maatschappelijke thema’s aan leerlingen van zowel de basis- als de middelbare school. Zodoende is haar passie voor het onderwijs ontstaan. Door de combinatie van haar studie en haar ervaringen als fanatieke teamsporter is zij in staat om groepsprocessen te analyseren en begrijpt ze welke ruimte individuen moeten krijgen om tot een mooie teamprestatie te komen. Iris zal als junior adviseur Inspirezzo in brede zin terzijde staan. Zij is gespecialiseerd in Growth Mindset waarin zij zowel voor leraren als leerlingen workshops verzorgt samen met Jeroen. Daarnaast begeleidt zij scholen bij diverse organisatieontwikkelingen en bijeenkomsten (studiedagen, leiderschapstrainingen en leernetwerken). Daarnaast blijft ze ook actief voor Leraren met Lef.


Jeroen van den Berg

Jeroen van den Berg

Jeroen van den Berg (1976, Helmond) begon in 1994 zijn studie zang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast zijn werk als muzikant is hij na zijn studie aan de PABO als leerkracht in het Primair Onderwijs werkzaam geweest. In 2005 kwam hij in het Voortgezet Onderwijs terecht. Hij was daar o.a. mentor en doceerde door de jaren heen verschillende vakken. In 2008 werd hij uitgeroepen tot 'Leraar van het jaar'. In 2010 studeerde hij af als eerstegraads ‘Docent Muziek’, aan het Koninklijk Conservatorium. Als ‘Coördinator Talentlijn’ ontwikkelde Jeroen een visie op het gebied van talentgericht, adaptief, competentiegericht en gepersonaliseerd onderwijs. Toen zijn passie een missie werd, richtte hij in 2014 zijn eigen bedrijf op ‘onderwijsRevolutie en –innovatie. Hij weet als ervaringsdeskundige wat er op de werkvloer speelt. Hij is als trainer, coach en bestuurslid van Leraren met Lef nauw betrokken bij Inspirezzo, waar zijn positivisme, enthousiasme, humor en creativiteit niet onopgemerkt blijven.

Minke Marsiglia

Minke Marsiglia

Minke Marsiglia (1987, Alkmaar) is na haar studie Sociaal Pedagogisch Werk vijf jaar werkzaam geweest in de zorg. Na deze jaren voelde zij dat er meer uitdaging te halen was in het creëren en organiseren. De opleiding Vrijetijdsmanagement was een logische vervolg stap. Na haar afstuderen is zij direct als freelance producent aan de slag gegaan. Zo was zij in de zomermaanden werkzaam voor verschillende festivals waaronder Amsterdam Woods festival, theaterfestival De Parade en Magneet festival, waarbij zij verantwoordelijk was voor de gehele productie en een deel van de creatieve programmering voor haar rekening nam. Tijdens de winter was zij te vinden in het theater waarbij zij als tourmanager, locatiemanager of producent werkte en daarnaast regelmatig op een welverdiende reis naar de zon ging. Minke zal zich binnen Inspirezzo voornamelijk bezig houden met de organisatie van onze verschillende EDU Events.