Stedelijk Merkwaardig

Teamvorming; Ik voel me als een vis in het water. Artikel Inspirezzo in “Stedelijk Merkwaardig” nr 4, jrg 2, 2013