Bijzondere ontwikkeling in Amsterdam: The Battle for Education

Vanuit Stichting Leraren met Lef organiseren in opdracht van de Gemeente Amsterdam vier inspirerende bijeenkomsten waarbij leraren hun kennis delen; een belangrijk thema voor de Amsterdamse lerarenbeurzen (lees hier meer over de leraren- en scholenbeurzen). Ook dit jaar verdeelt de Gemeente Amsterdam diverse beurzen waarmee ze leraren en scholen stimuleren om hun kennis en bekwaamheid te vergroten en up-to-date te houden. Geld geeft wel een stimulans, maar het is nog veel belangrijker dat wij die stimulans omzetten in een vanzelfsprekend proces van leren met en van elkaar. De tijd is er rijp voor en wij moeten de kans grijpen. Daarom organiseren leraren met lef voor Amsterdam een Battle for Education. 

De bijeenkomsten:

21 maart voor VO
22 maart voor MBO
30 maart voor PO
4 april voor PO