Events

Samenwerkingsverband Passend primair onderwijs Noord-Kennemerland

Opdracht

Organisatie van een tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle betrokken partijen van samenwerkingsverband PPO-NK die samen zorg dragen voor passend primair onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Hierbij staat horizontale samenwerking, waarbij iedere professional eigenaarschap neemt voor het grotere geheel en handelt vanuit het belang van het kind, centraal.

Een mix van theatrale effecten en inhoudelijke werkvormen zorgt ervoor dat voor deelnemers voelbaar en zichtbaar wordt dat zij een wezenlijk verschil kunnen maken voor het samenwerkingsverband.

WIL JE WETEN WAT WIJ VOOR JOUW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN?
Neem contact met ons op!