Events

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Opdracht

Organisatie van een tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle betrokken partijen van samenwerkingsverband PPO-NK die samen zorg dragen voor passend primair onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Hierbij staat horizontale samenwerking, waarbij iedere professional eigenaarschap neemt voor het grotere geheel en handelt vanuit het belang van het kind, centraal.

Een mix van theatrale effecten en inhoudelijke werkvormen zorgt ervoor dat betrokken professionals en ouders  (fysiek) ervaren hoe het is om in schotten te werken, die geïnspireerd worden door Jan Rotmans en die met systemische  opstellingen en Social Labs werken aan verbetering van hun eigen werkpraktijk.

WIL JE WETEN WAT WIJ VOOR JOUW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN?
Neem contact met ons op!