Organisatieontwikkeling van onderop

In ons werk leggen we sterk de nadruk op organisatieontwikkeling van onderop. Dan gaat het over een aantal aspecten: (gedeeld) leiderschap/cultuur, de organisatie in teamverband en de ontwikkeling van visie en beleidsplannen.

In alle gevallen staat de ontwikkeling van onderop centraal. Uitgangspunt is dat mensen zich eigenaar voelen van hun werk. Feitelijk zien wij dit als de enige weg van ontwikkeling met voldoende kans op proactiviteit, efficiency en effectiviteit en succes op lange termijn. We bieden de volgende ontwikkelingstrajecten aan:

Cultuur- en leiderschapsontwikkeling van onderop

Hoe verander je een cultuur, een houding van mensen. En hoe je dat van onderop? Wat is daarvoor nodig? Hoe zorg je voor gedeeld leiderschap op school? Hoe zorg je dat mensen in de organisatie naar elkaar luisteren en verschillen leren te waarderen? En hoe geef je daar leiding aan met Lef en Liefde? Hoe richt je de organisaties zo in dat mensen goed met elkaar kunnen werken?

Het zijn enkele vragen die in onze begeleidingstrajecten centraal staan. Daarbij komen we soms diepe littekens tegen, die aandacht moeten krijgen om er ook afscheid van te kunnen nemen. We passen daar zo nodig de principes van Deep Democracy toe.

Opdrachten:

Primair onderwijs: Tuindorp, Westelijke Tuinsteden, Vlaamse Reus
Voortgezet onderwijs: De Breul, Edith Stein
Zorg: Zuidwester

Casus:  Katholieke Scholengemeenschap De Breul Zeist

Een uitgebreid Cultuurveranderingstraject met de nadruk op Persoonlijk Leiderschap. Eerst zijn we aan de slag gegaan met de groep leidinggevenden (bestuur, MT en teamleiders). Kernpunten: cultuurverandering werkt alleen als leidinggevenden nieuw gedrag voorleven, als het van onderop wordt vorm gegeven, als er gewerkt wordt vanuit de basisbehoeften autonomie – relatie - competentie, lef en liefde, gemeenschappelijk bepaalde sturingsprincipes en een gemeenschappelijke taal. Daarna begeleidden we elk team middels het zelfde traject via de teamleiders. Ook hielden we bijeenkomsten met het voltallige personeel, de MR en de Zorg. Veel personal coaching op elk niveau. In combinatie met sturing op teamorganisatie, een nieuwe teamstructuur, waarbij alle teams een teamplan maakte vanuit hun verantwoordelijkheid voor een groep leerlingen met inhoudelijke (onderwijs)doelen en tevens doelen op vlak van proces (sturingspincipes). Resultaat: eenheid in structuur (teams) en handelen (sturingsprincipes en persoonlijk leiderschap), wat zorgt voor verbetering van de cultuur (familiecultuur).
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden