De Groeischool

De Groeischool: Leraren en leerlingen ontwikkelen samen een growth mindset
Juist in de context van een school zijn zowel leerlingen als leraren enorm gebaat bij een cultuur met een sterk vertrouwen in het eigen leervermogen. Het stimuleert persoonlijke ontwikkeling en het heeft een positief effect op resultaten; op ieder denkbaar terrein.
Dit boek laat aan de hand van het begrip growth mindset zien hoe je dit vertrouwen in het eigen leren kunt versterken. De schrijvers leggen uit wat een growth mindset is en hoe je leerlingen en leraren kunt laten samenwerken om een school te laten ontstaan waar een growth mindset de natuurlijke houding is. Zo ontstaat De Groeischool: een school waar iedere leerling en leraar wil zijn.

Over de auteurs
Iris Bunnig heeft Sociale Psychologie gestudeerd en is gespecialiseerd in motivatie, sociale cognitie en het analyseren van groepsprocessen. Zij geeft trainingen en workshops over het bevorderen van een growth mindset voor leerlingen en leraren.
Ferd van den Eerenbeemt ondersteunt vanuit Inspirezzo scholen met hun ambitie het best mogelijke onderwijs te bieden. Ferd geeft lezingen over het principe van een growth mindset en over het type leiderschap dat dit stimuleert, en begeleidt scholen bij cultuurveranderingen die van onderop gedragen worden.
Marcia Goddard werd opgeleid in de klinische neuropsychologie en promoveerde op onderzoek naar de relatie tussen hersenfunctioneren en sociaal gedrag. Tegenwoordig onderzoekt zij onder andere de waarde van een growth mindset voor zowel he tonderwijs als het bedrijfsleven.
Jeroen van den Berg werd in 2008 gekozen tot leraar van het jaar van Den Haag. Jeroen geeft vanuit Leraren met Lef trainingen en workshops en is een expert op het gebied van het versterken van een growth mindset in de klas.

Training en begeleiding
Kijk op www.inspirezzo.nl of www.lerarenmetlef.nl voor trainingen en workshops rondom De Groeischool en het concept growth mindset.

Bestel het boek hier
ledere school een growth mindset!
Iedere school een growth mindset
Bekijk publicatie
De Groeischool
De Groeischool: Leraren en leerlingen ontwikkelen samen een growth mindset Juist in de context van...
Bekijk publicatie
WIL JE WETEN WAT WIJ VOOR JOUW ORGANISATIE KUNNEN BETEKENEN?
Neem contact met ons op!