Samen met Wi-Active organiseert Inspirezzo voor het onderwijs op een eigen wijze werkconferenties, manifestaties, debat en dialoog. Events organiseren wij als een moment in een proces. Onze aanpak is multimediaal en activeert voor het vervolg. Wij bieden veel ruimte voor eigen inbreng en leerprocessen van de deelnemers. Theater- en televisieconcepten inspireren ons en verwerken wij in de werkvormen

Concept- en programmaontwikkeling

Dit is een sterk punt van ons. We bouwen concepten rondom het inhoudelijk vraagstuk en de doelgroep. In die concepten organiseren we dat mensen geraakt en geïnspireerd worden en volop ruimte krijgen om met hun eigen vragen het event te gebruiken. Vanuit een duidelijk concept bouwen we een programma in interactie met de ‘brengers’ en de ‘halers’.

Werving en communicatie deelnemers

Een event benaderen we als een proces, dat begint bij de eerste uitnodiging en gaat door na afloop van de bijeenkomst. Dat vraagt actieve communicatie met de deelnemers. Indien nodig organiseren we ook de werving. We hebben speciale aanpakken en bellen potentiële deelnemers om met hen door te spreken waarom het event voor hen van toegevoegde waarde is. Na afloop zetten we vragen uit via google-formulieren om te weten wat de toegevoegde waarde ook werkelijk was.

Logistieke ondersteuning

Een event moet staan als een huis. We maken draaiboeken van begin tot eind met cue-lists zodat we tot op de minuut nauwkeurig weten wat er gedaan moet worden. Er onstaat in onze opvatting pas echt ruimte als er goed nagedacht is over de structuur. Wij doen EDU events met Wia Jonker van Wi-active. En op dit onderdeel is haar bureau uitgesproken goed: meer organisatietalent en meer oog voor detail dan wij.

Techniek & multimedia

Een event is theater. En theater werkt met spanningsbogen, met licht, met techniek en – tegenwoordig steeds meer – met multimedia. Bij de opzet van een event zetten we dit volop in.

Ontwikkeling foto/filmmateriaal

Wij werken bij vrijwel alle events met herkenbare beelden en met filmmakers om een onderwerp te illusteren. Een boodschap moet zo duidelijk mogelijk overkomen. Wij schrijven het script en produceren de film. Van de camera blijven we af.

Gespreksleiding

Steeds meer, steeds vaker worden Ton en met name Ferd ingezet om gesprekken te leiden. Het kan gaan om een gesprek in een debatsetting in een dialoog of in een discussie aan een tafel of met een grote zaal. Belangrijk criterium voor goede gespreksleiding is dat niet het gesprek centraal staat maar de bijdrage die het gesprek levert aan de doelstelling van het event. Dat lijkt een open deur…. maar is het niet.

De Lerarentafel

Dit is een thematische aanpak aan een tafel met max 7 personen. Onder onze gespreksleiding geven leraren uitdrukking aan hun professionaliteit in een snelle dynamische setting, afgewisseld met korte informatiemomenten via een spreker (3 min) of filmpjes. Overigens gebruiken we die vorm ook als er andere personen dan leraren aan tafel zitten.

Lint van ontmoetingen

Dit is een thematische aanpak aan een tafel met max 7 personen. Onder onze gespreksleiding geven leraren uitdrukking aan hun professionaliteit in een snelle dynamische setting, afgewisseld met korte informatiemomenten via een spreker (3 min) of filmpjes. Overigens gebruiken we die vorm ook als er andere personen dan leraren aan tafel zitten.

Debatten en Dialogen

Een debat kan een heel krachtig instrument zijn om standpunten scherp te krijgen, om te weten wat het ‘veld van meningen’ is. In onze aanpak werken we echter nooit met een debat als een losstaand instrument. Een debat is het voorwerk voor een dialoog. Want in de dialoog wordt er onderzocht, worden argumenten over en weer gewogen, komen mensen nader tot elkaar. En dat is wat we nodig hebben in organisaties, in de maatschappij. Dit proces van debat naar dialoog is een van onze sterke punten.

Worldcafé

Het is een redelijk bekende aanpak, waarin wij ons als Inspirezzo niet in het bijzonder onderscheiden. Maar het is wel een heel aantrekkelijke werkvorm, waarbij de gespreksleider voor 1 thema aan tafel blijft zitten en een aantal keren mensen aan zijn/haar tafel een gesprek komen voeren. Iede gesprek bouwt voort op het vorige gesprek. Zo kan een thema goed uitgediept worden.

Naar Mens en Organisatie

Projecten EDU Events

BUITEN HET ONDERWIJS
  • Personeelsontmoetingen Interne Dienstencentrum gemeente Den Haag
  • Debat en Dialoog Juridische Zaken gemeente Den Haag