Evenementen met impact

Iedere bijeenkomst kan je als een evenement beschouwen dat voor de deelnemers moet bijdragen aan hun vak uitoefening. Wij hebben een verleden in het theater en vanuit die ervaring maken we concepten voor evenementen, doen de werving, voeren de regie, modereren met het gesprek en doen het hele projectmanagement.

We doen dit voor open dagen, studiedagen, startdagen, brainstormsessies, werkconferenties, congressen en personeelsbijeenkomsten.

Opdrachten: Samenwerkingsverband PPO-NK, Samenwerkingsverband Unita, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam, Technasium lustrum

Casus: Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) strategiedag

Op 23 juni vond ons eerste evenement na de grote Covid-19 lockdown plaats. Alle stakeholders van MSA waren aanwezig voor een brainstormsessie in de Q-factory in Amsterdam. Samen werkten we aan de strategische toekomstvisie op montessorionderwijs in Amsterdam. Leerlingen speelden de belangrijkste rol: zij presenteerden het programma, presenteerden hun individuele scholen en de thema’s Kansengelijkheid, Wereldburgerschap, Kunst en Stad van de Toekomst.

Bovendien leiden zij de brainstorm met: docenten, ouders, gemeente, externe experts, RvT en bestuur. Door de theatrale vormen vanuit onze aanpak en de verrassende rol van de leerlingen was de brainstorm een groot succes en leverde het een prachtige visie op de toekomst op vanuit alle stakeholders en vooral vanuit de leerlingen.

© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden