Hoe je als team nog beter kunt functioneren

We zien op veel scholen dat er in grote teams gewerkt wordt (20+ personen). Naast dit centrale team zijn er de vaksecties en daarnaast nog verschillende werkgroepen. Samen met de Open Schoolgemeenschap Bijlmer hebben we een verkenning in gang gezet om te kijken of aan andere inrichting van het team wenselijk is. De uitgangspunten die we hierbij hanteren is dat de leerling er beter van moet worden en dat docenten meer werkplezier en minder werkdruk ervaren.

Het is onze opvatting dat men in teams van 8 tot 12 personen de best in staat is om optimaal te functioneren. Een verandering van de huidige organisatiestructuur zal eerst goed doordacht moeten worden met alle betrokkenen.  Hiervoor verkennen we de mogelijke indelingen van kleine teams, de mogelijke voor- en nadelen van de verschillende teamstructuren, de gevolgen voor het eigen werk en, het meest belangrijke, de gevolgen voor onze leerlingen.