Leerlingen op de Catwalk

In het kader van ontwikkelen van onderop organiseren we vaak bijeenkomsten waarbij de leerlingen de kans krijgen zich uit te spreken. Inspirezzo verzorgt het hele project. We bereiden de leerlingen voor en geven ze een Ted Talk-training. We zorgen voor de theatrale vormgeving op de catwalk en organiseren een bijeenkomst waarbij leerlingen presenteren naar docenten en bestuur toe. Dat vormt een ideale input voor nieuwe beleidsplannen met vaak zeer verrassende ideeën, variërend van wilde verregaande zaken als totale andere inrichting van klaslokalen en rooster tot ander aanbod in de leerlingenkantine.

Opdrachten: St. Iris, Vitus College, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Casus: Stichting Iris

Leerlingen van 6 middelbare scholen van Stichting Iris kwamen met hun docenten bijeen in de Lichtfabriek in Haarlem. Onder begeleiding van Inspirezzo presenteerden zij op de catwalk hun meningen over verbeteringen van hun onderwijs: lessen, roosters, gebouwen, vakken en kantine. Alles kwam langs. Meeste leraren waren aangenaam verbaasd: nooit geweten dat jullie hier zo over dachten. Dacht krijg je als je de leerlingen expliciet naar hun mening vraagt.
Alle verzamelde ideeën waren input voor het nieuwe beleidsplan van Stichting Iris, waarmee het bestuur eindelijk rekening houdt met de wensen van hun belangrijkste klanten: de leerlingen. Het beste idee, gestemd door leerlingen en leraren, werd verzilverd met een cheque, die ter plekke werd uitgeschreven en ondertekend door de bestuursvoorzitter. De dag erna wordt begonnen met het realiseren van het idee. Kijk, dat is leerlingenparticipatie: Leerlingen op de catwalk!

Ook bij u op school?

© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden