Leerlingen op de Catwalk

In het kader van ontwikkelen van onderop organiseren we vaak bijeenkomsten waarbij de leerlingen de kans krijgen zich uit te spreken. Inspirezzo verzorgt het hele project. We bereiden de leerlingen voor en geven ze een Ted Talk-training. We zorgen voor de theatrale vormgeving op de catwalk en organiseren een bijeenkomst waarbij leerlingen presenteren naar docenten en bestuur toe. Dat vormt een ideale input voor nieuwe beleidsplannen met vaak zeer verrassende ideeën, variërend van wilde verregaande zaken als totale andere inrichting van klaslokalen en rooster tot ander aanbod in de leerlingenkantine.

Opdrachten: St. Iris, Vitus College, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Casus: Stichting Iris

Op 23 juni vond ons eerste evenement na Covid-19 lockdown plaats. Alle stakeholders aanwezig voor een brainstormsessie in Q-factory in Amsterdam: toekomstvisie montessorionderwijs in Amsterdam. Leerlingen grote rol: presentatie vd dag, van hun individuele scholen en thema’s Kansengelijkheid, Wereldburgerschap, Kunst en Stad van de Toekomst.

Bovendien leiden zij de brainstorm met: docenten, ouders, gemeente, externe experts, RvT en bestuur. Verrassende uitkomst en vorm

© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden