Leernetwerken en campagnes

Inspirezzo kent een lange traditie van betrokkenheid bij en het opzetten van leernetwerken.
Wij waren nauw betrokken bij de oprichting van Leraren met Lef en zijn de uitvoeringsorganisatie. Zo hebben we 4 grote jaarbijeenkomsten georganiseerd, twee tijdens de Parade en talrijke kleinere waarbij leraren zelf aan de slag gingen met ontwikkeling.

Wij vormen de directie van TedEXAmsterdamEducation, waarvoor we twee grote edities in Theater Amsterdam hebben georganiseerd, waar rondomheen de aanverwante groep Nedshift, een groep onderwijshervormers, ondernemers etc. functioneerden als vernieuwers.

Op dit moment zijn we zeer actief in een groep Directeuren met Durf, die vanuit gezamenlijkheid en onderwijsvernieuwings gedachtegoed elkaar steunen en stimuleren in verandering.
Last but not least zijn we oprichters en pleitbezorgers van het platform De Bedoeling waar vele innovaties in het onderwijs worden samengebracht die naast kwalificatie ook socialisatie en persoonsvorming als doelen nastreven en vorm geven

In de afgelopen jaren zijn wij ook uitgebreid betrokken bij grootstedelijke campagnes op gemeentelijk niveau omtrent het leraartekort.


Opdrachten: Leraar in de zon, TEDxAmsterdamED en Directeuren met durf

  • Casus: Directeuren met Durf

    Er zijn twee netwerken van zgn. Directeuren met Durf actief. De netwerken bestaan uit 10 tot 12 schooldirecteuren die met elkaar LEREN. We gebruiken daarvoor inzichten uit de literatuur en voeren actief dialoog met elkaar, waarbij mensen kwetsbaar durven te zijn. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door één directeur en de facilitator Ferd van den Eerenbeemt.
  • Casus: Leraar in de zon

    Een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van de stad.

    Op initiatief van De Rode Loper, Klassewerk, Leraren met Lef met steun van de gemeente Den Haag, voert de stad Den Haag een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van de stad. Vanuit die erkenning komt er voor de beroepsgroep van leraren een evenwicht tussen het belang van het onderwijs voor de toekomst van de stad en het imago van en de trots op het vak van de leraar.

    Leraar in de zon is een campagne door leraren, voor leraren. Een snelgroeiende community van leraren nodigt alle meesters, juffen, leraren, docenten, leerkrachten en leraressen uit zich aan te sluiten en samen met de stad te strijden voor erkenning van het onderwijs en de rol hierin van de leraar.
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden