Versterken van de samenwerking tussen scholen en ouders

Verbetering van het onderwijs vraagt in deze tijd een gezamenlijke aanpak van de professionals op de werkvloer. Op scholen in Nederland vindt dat in toenemende mate plaats. Maar dat gaat niet vanzelf. Er is een bepaald type leiderschap van bovenaf nodig om dit proces van onderop tot stand te laten komen. Het vergt Leiden met Lef en Liefde.

In dit handzame boekje beschrijft Ferd van den Eerenbeemt wat Leiden met Lef en Liefde inhoudt en wat het vraagt van een leider. De auteur put uit zijn eigen ervaringen op vele scholen. Als illustratie dient een casus waarin 15 scholen in Amsterdam een leerproces doormaken. Leiders in onderwijsorganisaties krijgen aanknopingspunten aangeboden om het eigen leiderschap te versterken.

Bestel het boek hier.