Leraren met Lef 2012

In 2013 opnieuw een grootse manifestatie van Leraren met lef (LINK naar www.lerarenmetlef.com) in een volledig gevuld Pakhuis De Zwijger met 9 schermen met multimedia. Vanuit EDU-events produceren we het hele event samen met Wi-Active: conceptontwikkeling, programmering, briefing ‘brengers’, registratie en uitnodiging ‘halers’, logistiek en techniek en gespreksleiding op onderdelen.