MENS & ORGANISATIE
MBO College Noord en Westpoort

Resultaatverantwoordelijke teams

DETAILS
01.OPDRACHT

Een tweejarig begeleidingstraject rond de introductie en ontwikkeling van Resultaatverantwoordlijke teams (RVO’s), inclusief de bijbehorende opdracht om een teamjaarplan te maken per team.

02.PROCES

Wij organiseerden met de opdrachtgever 3 grote events: 2 jaaropeningen en een studiedag vanuit het thema rond de motto’s: Ken jezelf – ken de ander – samen doen en Durf te vragen – laat je zien. We begeleidden 7 teams die ondersteuning vroegen bij de totstandkoming van het ZVT en/of bij het oplossen van uiteenlopende obstakels (wb inhoud, procedure maar vaker qua proces) hierbij.

03.RESULTAAT

Alle teams zijn inmiddels resultaatverantwoordelijk, hebben een eigen, breed gedragen teamjaarplan hebben opgesteld en er zijn passant veel obstakels opgeruimd.