Organisaties werken het best als mensen vanuit hun intrinsieke motivatie hun bijdrage kunnen leveren.  Inspirezzo heeft een groot geloof en vertrouwen in de kracht van organisatieontwikkeling van onderop. Dat leidt tot duurzame kwaliteitsverbetering.  Organisatieontwikkeling van onderop stelt tegelijkertijd hoge eisen aan leiderschap.

Inspirezzo begeleidt de verbetering van kwaliteit door te werken aan een sterke samenwerking  en aan leiderschap in teams , in organisaties en in een netwerk van organisaties.

Activiteiten

Probleemanalyse en aanpak

Logisch dat een aanpak voorafgegaan wordt door een analyse. Wij werken met interviews met een selectie van het personeel (10%) en met inzet van stemkastjes (link naar deze werkvorm) om een goed beeld van de nulsituatie te krijgen. In de aanpak hebben we ons gespecialiseerd in het werken met grote groepen (van 50 – 500). We zetten debat en dialoog (link naar deze werkvorm) in en proberen ‘gedoe op tafel’ te krijgen om een nieuwe start te maken.

Cultuurinterventies

De zachte kant in een organisatie, de onderlinge omgang van mensen, is bijzonder bepalend voor de kwaliteit. In onze aanpak leggen wij sterk de nadruk op gedeelde verantwoordelijkheid. WIJ/ZIJ wordt weer SAMEN. Onveiligheid groeit geleidelijk naar een constructieve prettige werksfeer. Onze inzet is erop gericht om zo weinig mogelijk door externen te laten doen. We zetten de eigen denkkracht maximaal in, waarbij we onder meer gebruik maken van brainpower (link naar deze werkvorm)

Organisatie- en teamontwikkeling

Wij raken er steeds meer van overtuigd dat organisatieontwikkeling van onderop moet plaatsvinden, uiteraard binnen de kaders van de visie en missie van de organisatie. Zo’n proces van onderop zal vanuit teams van 8 tot 12 medewerkers moeten plaatsvinden. In die teams vindt leren van en met elkaar plaats en wordt een basis gelegd voor organisatieleren. Organisatieontwikkeling vergt leiderschap (link naar leiderschapsprogramma’s) dat stuurt vanuit visie en waarden en situationeel omgaat met taakvolwassenheid van medewerkers.

Kwaliteitsmanagement

In onze kwaliteitsmanagementprogramma’s leggen we een sterke verbinding tussen de kwaliteit van het onderwijs en de kwaliteit van de mensen die het onderwijs creeren. Hun wil om aan hun eigen professie te werken, hun wil om naar hun eigen kwaliteiten en beperkingen te kijken, hun open leerhouding in contact met collega’s bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitsmanagement past bij ons dan ook altijd binnen een programma van schoolontwikkeling inde richting van een ‘lerende school’.

Leiderschapsprogramma’s

Een leider ‘gaat de groep voor’ en ‘laat de groep voor’. Hij of zij is leider en dienaar tegelijkertijd. Een goede leider kan zacht voor de mens zijn, maar is altijd hard voor de zaak. In het onderwijs is dat het onderwijsproces met de leerling. Dat is de ultieme toetssteen voor zijn of haar handelen. Wij werken in onze programma’s vanuit het concept ‘leiden met lef en liefde’. De leider als mens krijgt veel aandacht. Wij begeleiden leidinggevende graag op de werkplek en zorgen dat hij of zij helemaal in de lead is/blijft. We verzorgen leiderschapsprogramma’s in het klooster van ZIN en in kloosters en landhuizen in Umbrië/Italië (samen met Giotto Cultuurprojecten). Daar bij is veel aandacht voor de authentieke kracht van de persoon van de leider.

Persoonlijke coaching: met zin naar je werk

Dit bijzondere programma begeleidt mensen intensief bij de tweede helft van hun loopbaan. Hoe zorgen ze dat ze doen wat bij hen past? Hoe zorgen ze voor hun eigen vitaliteit, zowel geestelijk als lichamelijk? Via diepteinterviews en een meerdaags programma maken mensen een plan waardoor zijn (extra) gemotiveerd verder gaan met hun werkzame leven. (link naar de folder staat op de site)

Werkvormen

Studiedagen

Een dag of dagdeel met een programma waar er echt wat gebeurt, waar er volop geleerd wordt, waar de meerwaarde van afspat. Wat nou saai

Debat en Dialoog

Dit is een speciale kwaliteit van ons team. We halen de belangrijkste kwestie in een situatie boven tafel en creëren een bijzondere vorm van een lagerhuisdebat. In dit debat komen de belangrijkste punten en argumenten boven tafel. Voor een verdere verdieping gaan we over naar een dialoogvorm, waarbij begrip voor verschillende standpunten centraal staat.

Teambuilding

Het is zo’n begrip dat allerlei associaties oplevert, afhankelijk van de positieve of minder positieve ervaringen die mensen ermee hebben. Onze teambuildingsactiviteiten zitten vaak vervlochten in de activiteiten en werkvormen die we bieden.

Brainstormsessies

Niets zo leuk om vanuit niets iets te creeren. In kleine groepen is dat vrij gemakkelijk. Wij hebben ons daarnaast verdiept in werkvormen waardoor hele grote groepen samen kunnen brainstormen en de beste ideeën boven tafel komen. Wij noemen dit Brainpower.

Spel

Het ontwikkelen van een spel is niet een kernproduct van Inspirezzo, maar we doen het wel. We hebben onlangs een innovatief spel ontwikkeld voor basisscholen dat heb enthousiasst maakt en toerust voor wetenschap- en techniekonderwijs. Het heet Expeditie Edison en wordt gespeeld met maximaal 36 leerkrachten en directeuren in het basisonderwijs. (link met info)

Cammino’s en retraites

Retraites en cammino’s (Italiaanse spelling) in Italië staan voor een periode van innerlijke verdieping, rust en regelmaat en leiden tot een (her-)bezinning van de manier waarop je in je leven en werk staat. De omgeving, de lokale bevolking, de cultuur en de geschiedenis van de streek zijn in het programma geïntegreerd. He programma van een week vindt plaats in de Italiaanse provincie Umbrië, de geboortestreek van de monnik Benedictus die in de 6e eeuw de Benedictijnse kloosterorde oprichtte. Primair bedoeld voor (midden-)management.
Naar EDU Events

Projecten

 • Van Teamontwikkeling naar Lerende School Hofstad Mavo, 5 teams ( Den Haag)
 • Schoolontwikkeling Community Center Einstein, 3 teams (Den Haag)
 • Samenwerking CvB en RvT  SOML (Roermond)
 • Ontwikkeling Spel (Expeditie Edison) introductie Techniekonderwijs  basisscholen KWTG, (Arnhem)
 • Dialoog over Gepersonaliseerd Leren SOML (Roermond)
 • Strategische Beleidsvorming Stichting Westelijke Tuinsteden, 15 basisscholen ( Amsterdam)
 • Wij/zij-cultuur Spinoza Lyceum (Amsterdam)
 • Teamontwikkeling en lerende school ‘Zuid’, 2 teams (Enschede)
 • Teamontwikkeling en lerende school Zwering , 2 teams (Enschede)
 • Teamontwikkeling Basisschool De Vijverhof, 3 teams (Voorburg)
 • Studiedagen Ondernemingsraad Open Universiteit (Heerlen)
 • Teamontwikkeling AlbedaCollega (Rotterdam)
 • Schoolontwikkeling/interim management Ibn-I-Sina ( Rotterdam Charlois)
 • Schoolontwikkeling.interim management NOEN (Rotterdam Crooswijk)
 • Met zin naar je werk (diverse gemeenten en scholen)
 • Diverse cammino’s (Italiaanse spelling) en retraites Umbrië/Italië (SOML en Bibliotheken)
 • Organisatieontwikkeling (woningbouwcoöperatie Jutphaas Wonen)
 • MD-traject leiding (Hogeschool Zuyd) (Zuid-Limburg)
 • Imago-versterking (Juridische Zaken Den Haag) – Procesbegeleiding en coaching  (PABO Hogeschool Leiden)
 • Bezuinigingen, een kans voor innovatie (Bibliotheek Hoeksche Waard)
 • Analyse en plan voor Zwakkere School (Stichting Allure)
 • Schoolontwikkeling en verbeterplan  De Populier ( Den Haag)
 • Opzet en uitvoering Haags Lerarencafé (Den Haag)
 • Teamontwikkeling Stichting Mooi (Den Haag)
 • Interimmanagement Kwink Kinderopvang (Arnhem)
 • Interim management basisschool Het Dok (Oegstgeest)
 • Anders denken over Taakbeleid NUOVO (Utrecht)
 • Diverse verdiepingsdagen GMR Haagse Scholen
 • Dialoog CvB
 • GMR Haagse Scholen
 • Cultuurtraject Haagse Nutsscholen
 • Debat en Dialoog MR-en en CvB SOML (Roermond)
 • Lezing opleidingstraject Trajectum (Utrecht)
 • Kwaliteitsinnovatieagenda Vrije Scholen Stichting Pallas (Zuid/Oost Nederland)
 • Studiedag Haags MontessoriLyceum (Den Haag)
 • Ontwikkeling Library School (Rob Bruijnzeels)
 •