Ouderbetrokkenheid

Wanneer we willen dat kinderen het beter doen op school, dan is er veel te verbeteren door ouders actief te betrekken bij het leerproces. Niet door dwingend te wijzen op het huiswerk, maar door vanaf jongs af aan, mee te werken en aandachtig te zijn. We organiseerden op opdracht van de gemeente Amsterdam een bijeenkomst in de Q-factory met 150 leraren en ouders.