OVER ONS

Visie

Nederland is een plat land. Niet alleen in het reliëf, ook in de onderlinge verhoudingen. De jeugd hoort tot de meest gelukkige van de wereld. Waarom? Omdat jongeren het vaak goed kunnen vinden met hun ouders. Ze kunnen zichzelf zijn. Het zegt iets over onze cultuur. We zijn een land met zelfbewuste burgers die hun stem laten horen en er toch samen uitkomen. Dat zit in onze genen.
Dat is én een sterke kwaliteit én niet eenvoudig om mee om te gaan. Die zelfbewuste mensen zijn ook de leerlingen in je klas en ook de leraren of medewerkers waar je leiding aan geeft. Ze willen dingen het liefste op hun eigen wijze doen. Dan klopt het voor hen, dan kunnen zij er warm voor lopen, dan sluit het aan op hun intrinsieke motivatie. Maar hoe breng je dat samen in een georganiseerd verband zoals een school, een instelling, een bedrijf?

17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die 
schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde

Onze rol

Wij ondersteunen het onderwijs en andere sectoren door motivatie als uitgangspunt en doelstelling te nemen:
Als uitgangspunt, omdat we weten dat iedereen volop bronnen van motivatie heeft
Als doelstelling, omdat het de kunst is een verbinding te leggen tussen die bronnen en de activiteiten die ondernomen worden.
Dat doen we niet zomaar! Het is immers urgent en gelukkig is er meer dan voldoende wetenschappelijk bewijs over wat wel en niet werkt.
Urgentie: 
Er is veel motivatieproblematiek. School sluit voor jonge mensen te weinig aan op hun intrinsieke motivatie.
Bewijs:       
er is volop bewijsvoering dat een autonomie-ondersteunende manier van opvoeden, leidinggeven en lesgeven leidt tot een grotere aansluiting op intrinsieke motivatie met een groter welbevinden en betere prestaties als gevolg.

Onze drijfveer

Wij doen dat vanuit een sterk besef hoe gelukkig je als mens kunt zijn als er een verbinding is tussen wie je bent, wat je drijft en wat je doet. Dat merken we zelf iedere dag weer. Andersom is dat voor de samenleving en voor organisaties ook de meest optimale situatie: mensen laten doen waar ze zich graag voor inzetten. Dat dit niet altijd en overal kan of lukt, stimuleert ons alleen maar extra om ons daar sterk voor te maken.
Begeleiden we leraren in lesgeven in aansluiting op de motivatie van leerlingen
Versterken we de (school-)organisatie door allerlei initiatieven in gang te zetten die motivatie als uitgangspunt en doelstelling hebben
Trainen en begeleiden we leidinggevenden om medewerkers aan te sturen op hun motivatiebronnen.
Werken we met besturen om ‘sturen vanuit vertrouwen en contact’ concreet vorm te geven

Wie zijn wij?

Ferd van den Eerenbeemt

Ferd is in 1960 in Maastricht geboren, heeft culturele antropologie in Leiden gestudeerd en is, na ontwikkelingswerk in Latijns Amerika, 10 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag. Daar heeft hij organisatieveranderings- processen, visietrajecten geleid en trainingen en cursussen ontwikkeld. Vanaf 2001 tot 2005 is hij managingpartner van De InformatieWerkPlaats geweest, een innovatief bedrijf op het gebied van maatschappelijke internettoepassingen. In 2004 is hij gestart met Inspirezzo, een compact bureau voor organisatieontwikkeling. Ferd heeft in de loop van zijn leven heel verschillende activiteiten ondernomen: van ontwikkelingshulp tot theater, van bestuurswerk tot debatleider, van het oprichten van nieuwe bedrijven tot het organiseren van inspiratiereizen. Hij heeft gepubliceerd over diverse onderwerpen. Ferd sluit goed aan op verschillende omgevingen en culturen. Zijn werkstijl is enthousiasmerend, leidt tot verrassing en nieuwe energie. Tevens is Ferd gecertificeerd Level 1 trainer Deep Democracy.
Neem contact op met Ferd!

Ton de Langen

Ton de Langen (1954), geboren Rotterdammer, studeerde in Leiden Algemene Taalwetenschap en Marketing Communicatie. Deed internationaal werk in strategie- en innovatiemarketing in de ICT-sector. In een daarop volgende loopbaanfase was hij marketing manager en fondsenwerver in de Rotterdamse theatersector. Vanaf 2003 werkte hij drie jaar als docent Nederlands en coördinator onderwijsvernieuwing in het Voortgezet Onderwijs. In 2006 is hij geleidelijk overgestapt naar Inspirezzo. Zijn kernkwaliteit is het inspireren en verbinden van mensen in verschillende organisaties vanuit gemeenschappelijke interesses en doelen.
Ton is vooral werkzaam in onderwijsorganisaties op het vlak van organisatie-, cultuur- en verandermanagenet en leiderschapsontwikkeling. Daarnaast is hij als conceptueel regisseur betrokken bij vele onderwijsevenementen en maakt hij op grote schaal videofilms ter ondersteuning van evenementen en veranderingstrajecten.
Neem contact op met ton!

Arlan de With

Arlan de With (1996) is een International Business and Management student aan de Hogeschool van Utrecht met een achtergrond in democratisch onderwijs. Als kind heeft hij op een Iederwijsschool gezeten en daar enorm veel van opgestoken. In 2018 is hij stage komen lopen bij Inspirezzo om mee te werken aan verschillende project, in het specifiek TEDxAmsterdamED. Sindsdien heeft hij een half jaar in Finland gewoond en gestudeerd en is hij daarna teruggekomen bij Inspirezzo. Arlan is een vrolijke maar eigenwijze doe-het-zelver die graag in het diepe gegooid wordt, om zo zelf een route uit te stippelen, en hiervan te leren. Zijn geheime hobby is boomklimmen en hij wordt enthousiast van live muziek. Ondanks dat hij nog geen jaren ervaring heeft in de sector, geeft organisatieontwikkeling en (onderwijs-)vernieuwing hem impuls en drive.
Neem contact op met Arlan!

Wil je Weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden