INSPIREZZO
Wie zijn wij en waar staan we voor?
MISSIE & VISIE

Onze missie luidt: “Wij inspireren professionals en organisaties om het beste uit zichzelf te halen”. Dat passen wij consequent toe en noemen ons een bureau voor organisatieontwikkeling van onderop: wij geloven dat professionaliseren het meeste oplevert als het plaatsvindt in teamverband en vanuit de werkplek.

Waarom?
Voor mens en organisatie is niets optimaler dan dat mensen met plezier naar hun werk gaan, dan geven ze het beste van zichzelf. Maar er is vaak iets aan de hand wat dit verstoort. Het werk is minder interessant, de werkprocessen verlopen stroef, de onderlinge verhoudingen kunnen beter en/of te weinig mensen nemen de verantwoordelijkheid om er wat aan te doen. Inspirezzo helpt de inspiratiebronnen in de organisatie aan te boren waardoor de aanwezige kracht en energie zo goed mogelijk benut wordt. We begeleiden de ontwikkelprocessen van mens en organisatie vanuit kennis over de inhoud en oog voor het proces.

Wij rusten de organisatie toe en nemen nooit over om afhankelijkheid van externen te voorkomen.

De laatste jaren worden we steeds meer gevraagd om voor het onderwijs grote bijeenkomsten te organiseren en te begeleiden. Ook hier, zowel door de vorm als de inhoud helpen we de organisatie(s) de aanwezige kracht en energie optimaal te benutten. Met inspirerende vormen van interactie en presentatie met inzet multimedia, creëren we met de bezoekers bijeenkomsten van 50 – 700 pp tot een succesvol event.

‘Omdat mensen in organisatie veel meer verschil kunnen maken.’
Het team
Ferd van den Eerenbeemt

Ferd is in 1960 in Maastricht geboren, heeft culturele antropologie in Leiden gestudeerd en is, na ontwikkelingswerk in Latijns Amerika, 10 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag. Daar heeft hij organisatieveranderings- processen, visietrajecten geleid en trainingen en cursussen ontwikkeld. Vanaf 2001 tot 2005 is hij managingpartner van De InformatieWerkPlaats geweest, een innovatief bedrijf op het gebied van maatschappelijke internettoepassingen. In 2004 is hij gestart met Inspirezzo, een compact bureau voor organisatieontwikkeling. Ferd heeft in de loop van zijn leven heel verschillende activiteiten ondernomen: van ontwikkelingshulp tot theater, van bestuurswerk tot debatleider, van het oprichten van nieuwe bedrijven tot het organiseren van inspiratiereizen. Hij heeft gepubliceerd over diverse onderwerpen. Ferd sluit goed aan op verschillende omgevingen en culturen. Zijn werkstijl is enthousiasmerend, leidt tot verrassing en nieuwe energie. Tevens is Ferd gecertificeerd Level 1 trainer Deep Democracy.

Ton de Langen

Ton de Langen (1954), geboren Rotterdammer, studeerde in Leiden Algemene Taalwetenschap en Marketing Communicatie. Deed internationaal werk in strategie- en innovatiemarketing in de ICT-sector. In een daarop volgende loopbaanfase was hij marketing manager en fondsenwerver in de Rotterdamse theatersector. Vanaf 2003 werkte hij drie jaar als docent Nederlands en coördinator onderwijsvernieuwing in het Voortgezet Onderwijs. In 2006 is hij geleidelijk overgestapt naar Inspirezzo. Zijn kernkwaliteit is het inspireren en verbinden van mensen in verschillende organisaties vanuit gemeenschappelijke interesses en doelen.

Tessa Ravenzwaaij

Tessa Ravenzwaaij (1989) is een geboren en getogen Amsterdammer. Al van jongs af aan voelt zij zich betrokken bij de samenleving en kan zij slecht tegen onrecht. Met deze maatschappelijke drive is ze Politicologie aan de UvA gaan studeren en heeft zij zich gespecialiseerd in Gender, Politieke Theorie en de EU. Tijdens haar Master Internationale Betrekkingen (Europese Integratie; liberal intergovernmentalism) is ze voor een stage naar Kosovo geweest, hierbij moest zij maatschappelijke projecten begeleiden voor de Ambassade in Pristina. Tessa houdt van lekker eten en is na haar studie een aantal jaar werkzaam geweest in de retail. In haar werkzaamheden is ze erachter gekomen erg te houden van projectmatig werk en een leidinggevende positie prettig te vinden. Door te werken in de onderwijssector kan zij haar steentje bijdrage aan de ontwikkeling van de maatschappij. Tessa houdt van zaken organiseren en krijgt energie wanneer alles op de juiste plek valt.

Jeroen van den Berg

Jeroen van den Berg (1976, Helmond) begon in 1994 zijn studie zang aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast zijn werk als muzikant is hij na zijn studie aan de PABO als leerkracht in het Primair Onderwijs werkzaam geweest. In 2005 kwam hij in het Voortgezet Onderwijs terecht. Hij was daar o.a. mentor en doceerde door de jaren heen verschillende vakken. In 2008 werd hij uitgeroepen tot ‘Leraar van het jaar’. In 2010 studeerde hij af als eerstegraads ‘Docent Muziek’, aan het Koninklijk Conservatorium. Als ‘Coördinator Talentlijn’ ontwikkelde Jeroen een visie op het gebied van talentgericht, adaptief, competentiegericht en gepersonaliseerd onderwijs. Toen zijn passie een missie werd, richtte hij in 2014 zijn eigen bedrijf op ‘onderwijsRevolutie en –innovatie. Hij weet als ervaringsdeskundige wat er op de werkvloer speelt. Hij is als trainer, coach en bestuurslid van Leraren met Lef nauw betrokken bij Inspirezzo, waar zijn positivisme, enthousiasme, humor en creativiteit niet onopgemerkt blijven.

Minke Marsiglia

Minke Marsiglia (1987, Alkmaar) is na haar studie Sociaal Pedagogisch Werk vijf jaar werkzaam geweest in de zorg. Na deze jaren voelde zij dat er meer uitdaging te halen was in het creëren en organiseren. De opleiding Vrijetijdsmanagement was een logische vervolg stap. Na haar afstuderen is zij direct als freelance producent aan de slag gegaan. Zo was zij in de zomermaanden werkzaam voor verschillende festivals waaronder Amsterdam Woods festival, theaterfestival De Parade en Magneet festival, waarbij zij verantwoordelijk was voor de gehele productie en een deel van de creatieve programmering voor haar rekening nam. Tijdens de winter was zij te vinden in het theater waarbij zij als tourmanager, locatiemanager of producent werkte en daarnaast regelmatig op een welverdiende reis naar de zon ging. Minke zal zich binnen Inspirezzo voornamelijk bezig houden met de organisatie van onze verschillende EDU Events.