Mens en Organisatie

Emmaus College: growth mindset ontwikkeling voor 5 Havo leerlingen plus docententraining
Open Schoolgemeenschap Bijlmer: Visie ontwikkeling plus vertaling naar de praktijk, herinrichting van de teamstructuur
Teamontwikkeling bij ROC van Amsterdam College Noord
TEDxAmsterdamEducation
Gemeente Amsterdam: met Leraren met Lef opzetten van een proces van cyclisch kennis delen in de stad tussen leraren
Gemeente Rotterdam: met Leraren met Lef opzetten van een proces van cyclisch kennis delen in de stad tussen leraren
Hyperion Lyceum: begeleiding bij de inhoudelijke koers van de school
IJburgcollege: procesbegeleiding bij het maken van het Strategisch Beleidsplan
Niekée: lagerhuisdebatten over belangrijke kwesties voor de toekomst van de school
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden: begeleiding stafbureau met onderlinge samenwerking en samenwerking met scholen
Sint Adelbertusschool: communicatieavond met ouders over belangrijke kwesties
Inspiratiesessies School aan Zet
Begeleiding Directeuren met Durf
Huijgens College: vanuit visie werken aan een sterkers school
Stichting Lezen en Schrijven: teamontwikkeling
OBS De Vos: studiedag en visieontwikkeling
Delen van Leiderschap: tweedaagse training voor leraren en directeuren
Van Teamontwikkeling naar Lerende School Hofstad Mavo, 5 teams ( Den Haag)

Schoolontwikkeling Community Center Einstein, 3 teams (Den Haag)
Samenwerking CvB en RvT SOML (Roermond)
Ontwikkeling Spel (Expeditie Edison) introductie Techniekonderwijs basisscholen KWTG, (Arnhem)
Dialoog over Gepersonaliseerd Leren SOML (Roermond)
Strategische Beleidsvorming Stichting Westelijke Tuinsteden, 15 basisscholen ( Amsterdam)
Wij/zij-cultuur Spinoza Lyceum (Amsterdam)
Teamontwikkeling en lerende school ‘Zuid’, 2 teams (Enschede)
Teamontwikkeling en lerende school Zwering , 2 teams (Enschede)
Teamontwikkeling Basisschool De Vijverhof, 3 teams (Voorburg)
Studiedagen Ondernemingsraad Open Universiteit (Heerlen)
Teamontwikkeling AlbedaCollega (Rotterdam)
Schoolontwikkeling/interim management Ibn-I-Sina ( Rotterdam Charlois)
Schoolontwikkeling.interim management NOEN (Rotterdam Crooswijk)
Met zin naar je werk (diverse gemeenten en scholen)
Diverse cammino’s (Italiaanse spelling) en retraites Umbrië/Italië (SOML en Bibliotheken)
Organisatieontwikkeling (woningbouwcoöperatie Jutphaas Wonen)
MD-traject leiding (Hogeschool Zuyd) (Zuid-Limburg)
Imago-versterking (Juridische Zaken Den Haag) – Procesbegeleiding en coaching (PABO Hogeschool Leiden)
Bezuinigingen, een kans voor innovatie (Bibliotheek Hoeksche Waard)
Analyse en plan voor Zwakkere School (Stichting Allure)
Schoolontwikkeling en verbeterplan De Populier ( Den Haag)
Opzet en uitvoering Haags Lerarencafé (Den Haag)
Teamontwikkeling Stichting Mooi (Den Haag)
Interimmanagement Kwink Kinderopvang (Arnhem)
Interim management basisschool Het Dok (Oegstgeest)
Anders denken over Taakbeleid NUOVO (Utrecht)
Diverse verdiepingsdagen GMR Haagse Scholen
Dialoog CvB
GMR Haagse Scholen
Cultuurtraject Haagse Nutsscholen
Debat en Dialoog MR-en en CvB SOML (Roermond)
Lezing opleidingstraject Trajectum (Utrecht)
Kwaliteitsinnovatieagenda Vrije Scholen Stichting Pallas (Zuid/Oost Nederland)
Studiedag Haags MontessoriLyceum (Den Haag)
Ontwikkeling Library School (Rob Bruijnzeels)

EDU Events

Versterking samenwerking van SWV Unita januari 2018
Gemeente Rotterdam: campagne voor en over het Rotterdamse onderwijs
Leraren met Lef op De Parade 2017 (Rotterdam)
Stichting IRIS: inspiratiedag voor hun 6 scholen waarbij er geleerd wordt van elkaars praktijk

The Battle for Education 2016 met Leraren met Lef voor Gemeente Amsterdam
Leraren met Lef op De Parade 2016 (Amsterdam)
Leraren met Lef op De Parade 2015 (Amsterdam)
De Grote Professionaliseringsdag voor het onderwijs, Teachers Channel (Amsterdam)

Knelpuntregio’s
Conferenties scholen Regio IJssel/Veluwe (Barneveld)
Leraren met Lef op De Parade 2013 (Amsterdam)
Regiobijeenkomsten School aan Zet (hele land)
Manifestatie Leraren met Lef 2012 (Maarssen)
ManifestatieLeraren met Lef  2013 (Amsterdam)
Manifestatie Leraren met Lef 2014 (Rotterdam)
Regiobijeenkomsten Leraren met Lef 2014 (door het hele land)
Personeelsconferentie Hogeschool (Leiden)

Conferentie Zorgcoördinatoren Onderwijs, (Venlo)
Debat en Dialoog Open Universiteit (Heerlen)
Conceptontwikkeling personeelsconferentie ROC-Leiden

BUITEN HET ONDERWIJS
Personeelsontmoetingen Interne Dienstencentrum gemeente Den Haag
Debat en Dialoog Juridische Zaken gemeente Den Haag