Casussen

MENS & ORGANISATIE

Inspirezzo begeleidt de verbetering van kwaliteit door te werken aan een sterke samenwerking en aan leiderschap in teams , in organisaties en in een netwerk van organisaties.
Directeuren met Durf

Er zijn twee netwerken van zgn. Directeuren met Durf actief. De netwerken bestaan uit 10 tot 12 schooldirecteuren die met elkaar LEREN. We gebruiken daarvoor inzichten uit de literatuur en voeren actief dialoog met elkaar, waarbij mensen kwetsbaar durven te zijn. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door één directeur en de facilitator Ferd van den Eerenbeemt.

Stichting Westelijke Tuinsteden

Een strategisch beleidsplan dat breed gedragen wordt en voor iedere leerkracht in 16 scholen betekenis heeft. Opdracht Maken van een Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023 met de leerkrachten van de 16 scholen. Een uniek interactief en inspirerend proces van één jaar waarbij enkele leerkrachten van iedere school samen het plan maken. Deze leerkrachten (toekomstbouwers) betrekken […]

Katholieke Scholengemeenschap De Breul

Een eenjarig begeleidingstraject rond de introductie en ontwikkeling van teams, die vanuit de kenmerken van de professionele organisatie en in verbondenheid werken en een begeleidingstraject voor leidinggevenden om hieraan leiding te geven. Opdracht Alle medewerkers van de Breul worden begeleid in hun ontwikkeling in teamverband van hun vaardigheden binnen een professionele organisatie, met name gericht […]

EVENEMENTEN MET IMPACT

Events organiseren wij als een moment in een proces. Onze aanpak is multimediaal en activeert voor het vervolg. Wij bieden veel ruimte voor eigen inbreng en leerprocessen van de deelnemers. Theater- en televisieconcepten inspireren ons en verwerken wij in de werkvormen.
Conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

Opdracht Organisatie van een tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle betrokken partijen van samenwerkingsverband PPO-NK die samen zorg dragen voor passend primair onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Hierbij staat horizontale samenwerking, waarbij iedere professional eigenaarschap neemt voor het grotere geheel en handelt vanuit het belang van het kind, centraal. Een mix van theatrale effecten en inhoudelijke werkvormen […]

LOGO Woordenschatfestival

Opdracht Zowel gebruikers als niet gebruikers van de LOGO-3000 methode helpen om hun kennis over LOGO 3000 en het onderwijzen van woordenschat te verbeteren. We wilden de gebruikers trots laten zijn, erkenning geven hen als professional ’eren’. Laten zien dat ze bezig zijn met een maatschappelijke verandering, niet alleen op school, maar ook in gemeentes […]

Samenwerkingsverband Unita

Doel is om te zorgen dat alle partners binnen een dergelijke netwerkorganisatie zowel hun kennis als hun kennissenbestand uitbreiden. Opdracht Organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst van alle partners rond zorg voor leerlingen in de Gooi- en Vechtstreek: SWV, Zorginstellingen, 8 gemeenten en alle basisscholen. Doel is om te zorgen dat alle partners binnen een dergelijke […]

OVERIGE PROJECTEN

Nationale en regionale campagnes & programma’s.
Leraar in de zon

Een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van de stad. Opdracht Op initiatief van De Rode Loper, Klassewerk, Leraren met Lef met steun van de gemeente Den Haag, voert de stad Den Haag een campagne gericht op erkenning van het belang van de leraar voor de toekomst van […]

TEDxAmsterdamED

Organisatie jaarlijkse nationale TEDx-event voor het onderwijs, met 750 bezoekers in 2018. Opdracht Het TEDxAmsterdamED 2018 (31 oktober) droeg de titel ‘Dutch DNA: Future Proof?’. Nederlanders zijn ondernemende, eigenzinnige en creatieve individuen, houden niet van hiërarchie en kennen dan ook een rijke geschiedenis van bottom-up empowerment. Het dominantie onderwijssysteem is nog behoorlijk van bovenaf en […]

© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden