Reeks bijeenkomsten in de regio van Leraren met Lef met Directeuren zonder Vrees

In vervolg op de landelijke manifestatie van 17 mei jl. worden in het land nog 9 bijeenkomsten georganiseerd in de regio’s. Ook hier staat de thematiek van initiatiefrijke- en veranderingsgezinde leraren centraal die steun zoeken bij de leidinggevenden. Per regio worden er eigen accenten aan gegeven. De specifieke data volgen later.