EVENTS
Samenwerkingsverband Unita

Netwerkorganisatie

DETAILS
01.OPDRACHT

Organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst van alle partners rond zorg voor leerlingen in de Gooi- en Vechtstreek: SWV, Zorginstellingen, 8 gemeenten en alle basisscholen. Doel is om te zorgen dat alle partners binnen een dergelijke netwerkorganisatie zowel hun kennis als hun kennissenbestand uitbreiden.

02.PROCES

Op theatrale wijze, met behulp van moderne mediatechnieken krijgen de deelnemers een kijkje in de Good Practices en de ‘onderstroom’ van de samenwerkende partners. Tijdens een brainstormsessie (BrainPower) worden nieuwe ideeën uitgewerkt en nieuwe banden gesmeed.

03.RESULTAAT

Het proces is nog in volle gang.