Scholen leren met en van elkaar in Amsterdam

De samenwerking tussen de 15 scholen van Stichting Westelijke Tuinsteden in Amsterdam wordt steeds hechter en effectiever. Na een scholentour en een personeelsconferentie door de eigen mensen in het eerste jaar, wordt er nu werk gemaakt van elkaar adviseren bij het maken van schoolplannen: hoe maak je zodanig een schoolplan dat dit het proces het ‘samen-school-zijn’ versterkt? Ook is gestart met slimme samenwerking tussen concierges, kennisuitwisseling tussen IB-ers en intervisie tussen de directeuren. Als Inspirezzo vervullen we op onderdelen hiervan een begeleidende rol.