Studiereis Passend onderwijs in Italie

Italië kent al 40 jaar een systeem dat verder gaat dan het Passend Onderwijs dat wij kennen in Nederland, namelijk Inclusief Onderwijs. Speciaal onderwijs kennen ze niet. Alle kinderen hebben een plek op reguliere scholen. Van 15 tot en met 19 april 2015 reisden wij met 30 onderwijsprofessionals af naar Italië om meer inzicht te krijgen in dit systeem en de daarmee gepaarde voor- en nadelen. Het was zeer bijzonder om te zien hoeveel aandacht er voor de individuele leerling is. Ieder kind werd gehoord en gezien. Het pedagogisch klimaat kreeg ontzettend veel aandacht. Ook de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben voelen zich onderdeel van de klas en de school. Dit systeem doet ook een beroep op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen zonder beperkingen. Een zeer mooie bijkomstigheid. Zonder twijfel was dit voor alle Nederlandse collega’s een inspirerend moment, een gevoel van ‘zo kan het ook’ en ‘hier ga ik mijn eigen lessen meer op inrichten’. Natuurlijk kunnen we het Italiaanse en Nederlandse schoolsysteem niet een op een met elkaar vergelijken, maar dat hoeft ook niet. Wat we meenemen is de aandacht voor het individuele kind dat zich in sociaal en emotioneel opzicht verbonden voelt bij zijn klasgenoten en bij zijn leraren.

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Ton de Langen: ton@inspirezzo.nl