Programma Groeischool

Een school waar motiveren in de genen zit
Een aanpak om een groeischool te creëren, waarin leerlingen zin in leren hebben en steeds dichter komen bij wie ze zijn en wat ze kunnen en willen.
Neem contact op

Wat ga je leren?

Hoe je ‘Zin in Leren’ toepast (zie andere training)
Bedenken, inrichten en uitvoeren van PAD-activiteiten
Invoeren van deze aanpak in de klas en/of de school
Naar training zin in leren 
Algemeen
Programma
Trainers
Praktische info

Een ontdekkingstocht naar jezelf

De school is een plek waar kinderen steeds meer ontdekken van zichzelf. Ze ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze een hekel aan hebben, wat ze goed en niet goed kunnen en wie ze wel en niet leuk vinden. Zo bouwen ze – veelal nog onbewust – een persoonlijkheid en een zelfbeeld op. Ze vormen zich als mens met een karakter, met aanleg en voorkeuren. De school kan deze ontdekkingstocht als vertrekpunt nemen en daar het onderwijs op inrichten. Juist als we het belangrijk vinden dat leerlingen graag naar school gaan en ‘zin in leren’ hebben, kan de ontdekkingstocht als vertrekpunt van grote waarde zijn. Dat maakt van de school een ‘Groeischool’.

Een aanpak met twee onderdelen

Dit uitgangspunt vraagt van leraren dat ze een nog grotere expert worden in het begeleiden van dit proces. Dat vraagt een aanpassing van de inrichting van het onderwijs waarbij er een onderscheid is tussen a. reguliere vakken en b. PAD-activiteiten: dit zijn activiteiten waardoor kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen (PAD staat voor ‘het pad naar de toekomst’).

Dit uitgangspunt vraagt van leraren dat ze een nog grotere expert worden in het begeleiden van dit proces. Dat vraagt een dat er naast reguliere vakken apart aandacht gegeven wordt aan PAD-activiteiten. In een optimale situatie hebben de reguliere activiteiten veel baat bij de PAD-activiteiten en andersom.

Bekijk het uitgewerkte programma onder 'programma'.

A. Reguliere onderwijs vanuit ‘Zin in leren’

‘Zin in Leren’ (link naar de training) is een apart trainingstraject, dat in dit programma onderdeel is van het bredere programma. In de training leraren de leerkrachten met elkaar hoe ze lessen aan laten sluiten op de motivatie van leerlingen, waardoor ze ‘zin in leren’ hebben, iedere dag weer. Het is een starttraining van vier dagdelen met een drietal terugkommomenten als extra optie.

B. PAD-activiteiten

PAD-activiteiten zijn activiteiten die kinderen ondernemen die apart georganiseerd worden voor een ontdekkingstocht. Ieder kind doet een ontdekkingstocht naar zichzelf met zgn PAD- activiteiten die passen bij zijn/haar voorkeuren en bij de competenties die hij/zij daarvoor nodig heeft. Zo ontstaat zijn of haar PAD naar de toekomst. Dat PAD kan voor het ene kind een redelijke rechte lijn volgen. Voor het andere kind zal het allerlei kanten opgaan.

Onderdelen zijn:
1.
Jezelf en elkaar leren kennen (bij voorkeur met de start van het jaar). Kennismakingspellen, testjes over wie ben ik, wat kan ik goed en wat niet?
     o
Sociaal EMOtionele-score. Wat voor type kind ben ik?
     o
Kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën, aangepast op de leeftijd van de kinderen
     o
Ontdekken of je een denker, doener, voeler bent.
2.
Samen klas zijn: met je kinderen ga je het fundament leggen voor het pedagogisch klimaat. Samen ontwikkel je omgangsvormen, afspraken, wat te doen bij problemen, tijd voor ontspanning, onderlinge steun etc.
3.
Jouw PAD-boek: hier komt je ontdekkingstocht met een losbladerig systeem tot stand. Wat er inkomt, hangt af van de PAD-activiteiten. Een mogelijke inhoud zou kunnen zijn (en dat vergt dan ook aparte aandacht)
     o
Informatie gezin/familie etc.
     o
Talenten, hobby’s, wensen, wat vind je mooi etc.
     o
Toekomst: type beroepen: denk-, doe-, mens-, vakgericht. Elementen als geld, succes, waardering, hulp en zorg
     o   
Wat heb ik nodig/voorwaarden om dit te doen: uitleg opleiding/diploma’s/’grit’ of doorzettingsvermogen, emotionele stabiliteit, leven lang leren met reflectie.
Leerlingen bouwen zo een ontdekkingsboek waarin geleidelijk meer richting ontstaat over hun verlangens en missie. Dit geeft richting aan vervolg PAD-activiteiten. Het pad zal een rechte lijn kunnen volgen, maar misschien ook grillig verlopen.

Ton de Langen

Ton de Langen is de ontwikkelaar van het concept PAD-onderwijs. Als (voormalige) ervaren leraar legt hij in zijn lessen altijd een sterke verbinding met de drijfveren van leerlingen. Dat maakte dat ze zich gezien en gehoord voelden. Met de PAD-activiteiten komt zijn droom uit om hier in het onderwijs structureel aandacht aan te geven, zodat kinderen zichzelf steeds beter leren kennen. In zijn overige werk begeleidt hij net als Ferd scholen om nog beter te functioneren op allerlei gebied.

Ferd van den Eerenbeemt

Ferd van den Eerenbeemt van Inspirezzo is de trainer voor Zin in Leren. Ferd werkt ruim 15 jaar voor het onderwijs en helpt scholen nog beter te functioneren op alle niveaus en in alle geledingen. De kern van zijn benadering is dat hij leerlingen, leraren en leidinggevenden dichter bij hun eigen inspiratie of motivatie brengt. Ferd begeleidt scholen en geeft daarnaast al 25 jaar trainingen op verschillende gebieden; altijd dicht ‘op de huid’ van de deelnemers.

Hij heeft de laatste jaren twee boeken gepubliceerd: ‘Leiden met Lef en Liefde” en “De groeischool”.
Doelgroep: zelfde
Trainers: Ton de Langen en Ferd van den Eerenbeemt
Duur/tijd:  Data: in overleg 
Locatie: N.t.b
Kosten: N.t.b
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden