Trainingen

Ons motto is: ‘omdat motivatie motiveert’. Dat geldt bij uitstek voor onze trainingen. Ze gaan erover, maar ze worden ook op een motiverende manier gegeven. Dat wil zeggen: aansluitend op het kennisniveau van de deelnemers, volop ruimte voor eigen inbreng en leren van elkaar in een sterke onderlinge verbondenheid. 

We bieden de volgende trainingen (meestal) in-company:
Zin in Leren

Zin in leren

Een training voor de leerkracht die graag een klas vol gemotiveerde leerlingen wilt.

Leerlingen met zin in leren

Niets zo fijn als leerlingen die zin in leren hebben! En iedere leerling heeft zin in leren, alleen is het soms moeilijk om dat te ontdekken. Wat moet je dan doen om zo’n verbinding met leerlingen te maken, dat ze zin in leren hebben? Dat ze samen met jou de les gaan maken en dat jij vooral hun leerproces ondersteunt? Dat is niet alleen voor jou fijn; ‘zin in leren’ is ook fijn voor de leerlingen. Het heeft direct effect op zowel hun welzijn als op hun motivatie om dingen in de toekomst aan te gaan.

Praktijkgericht

We bieden een training aan die direct aansluit op jouw praktijksituatie. We gaan met elkaar in een groep van maximaal 10 deelnemers ontdekken hoe lesgeven je (nog meer) energie kan geven. We leren van de theorie, maar we leren nog veel meer van de praktijk. We gaan uitproberen, reflecteren en komen zo tot een verdiept inzicht op wat voor jou werkt. Want net als leerlingen, zijn leraren allemaal anders. We gaan in op de voorbereiding en de start van je lessen, op ‘wat als de zin er niet meer is?’ en op hoe je bij de afronding een cliffhanger inzet voor de volgende les.

Leren in Interactie

In deze training staat ‘leren in interactie’ centraal. Dat vraagt een actieve, leergierige houding. Het vraagt om een open blik naar jezelf en je aanpak enerzijds, en je oordeel over leerlingen en hun gedrag anderzijds. Van mij als trainer vraagt het dat ik jouw zoektocht goed aanvoel en dat ik – met respect – durf te confronteren.

Bovendien moet ik boven de theorie staan en daar uit weet te putten waar dat nodig is.
De Leraar als Leider

De leraar als leider

Een training om je impact op de toekomst van je school te vergroten.

Leraren aan zet

Leraren worden steeds meer gehoord en betrokken bij onderwijs- en organisatieontwikkeling. Zij ervaren immers dagelijks hoe het is om voor de klas te staan. Zij staan tussen de kinderen met eigen karakters, potenties en wensen aan de ene kant en ervaren de eisen van het onderwijssysteem en de organisatie aan de andere kant. Het is een bijzonder goede ontwikkeling dat leraren een meer actieve rol krijgen bij onderwijsontwikkeling.

Een persoonlijke aanpak

Een school heeft een gezamenlijke ambitie of visie die vertaald is naar initiatieven. Meestal is dit vastgelegd in een schoolplan. Maar dan begint het pas: hoe zorg je ervoor, onder druk van de waan van de dag, dat de school zich ontwikkelt in de wenselijke richting? Bij zowel het ontwikkelen van het schoolplan als bij de omzetting daarvan naar de praktijk zijn leraren nodig die leiding nemen en geven. Leraren die hun eigen kwaliteiten kennen, begrijpen hoe een schoolorganisatie werkt en weten hoe je je collega’s motiveert en mede-eigenaar maakt. Maar leraren zijn hier amper op voorbereid. Daarom biedt Inspirezzo een training aan van drie dagdelen voor leraren die hierin een actieve rol willen vervullen. Een training die je als mens laat groeien en die als neveneffect heeft dat je sterker in je lesgevende rol zult staan.

Leren in interactie

In deze training staat ‘leren in interactie’ centraal. Dat vraagt een actieve, leergierige houding. Het vraagt om een open blik naar jezelf en je aanpak enerzijds, en je oordeel over leerlingen en hun gedrag anderzijds. Van mij als trainer vraagt het dat ik jouw zoektocht goed aanvoel en dat ik – met respect – durf te confronteren.

Bovendien moet ik boven de theorie staan en daar uit weet te putten waar dat nodig is.

De Groeischool

De Groeischool

Een school waar motiveren in de genen zit. Een aanpak om een groeischool te creëren, waarin leerlingen zin in leren hebben en steeds dichter komen bij wie ze zijn en wat ze kunnen en willen.

Een ontdekkingstocht naar jezelf

De school is een plek waar kinderen steeds meer ontdekken van zichzelf. Ze ontdekken wat ze leuk vinden, waar ze een hekel aan hebben, wat ze goed en niet goed kunnen en wie ze wel en niet leuk vinden. Zo bouwen ze – veelal nog onbewust – een persoonlijkheid en een zelfbeeld op. Ze vormen zich als mens met een karakter, met aanleg en voorkeuren. De school kan deze ontdekkingstocht als vertrekpunt nemen en daar het onderwijs op inrichten. Juist als we het belangrijk vinden dat leerlingen graag naar school gaan en ‘zin in leren’ hebben, kan de ontdekkingstocht als vertrekpunt van grote waarde zijn. Dat maakt van de school een ‘Groeischool’.

Een aanpak met twee onderdelen

Dit uitgangspunt vraagt van leraren dat ze een nog grotere expert worden in het begeleiden van dit proces. Dat vraagt een aanpassing van de inrichting van het onderwijs waarbij er een onderscheid is tussen a. reguliere vakken en b. PAD-activiteiten: dit zijn activiteiten waardoor kinderen ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen (PAD staat voor ‘het pad naar de toekomst’).

Dit uitgangspunt vraagt van leraren dat ze een nog grotere expert worden in het begeleiden van dit proces. Dat vraagt een dat er naast reguliere vakken apart aandacht gegeven wordt aan PAD-activiteiten. In een optimale situatie hebben de reguliere activiteiten veel baat bij de PAD-activiteiten en andersom.
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden
chevron-down