Versterken van de samenwerking tussen scholen en ouders

Namens de Amsterdamse Klas (onderdeel van de gemeente Amsterdam) verzorgen wij op 30 mei een conferentie waar ouders, leraren én pedagogisch medewerkers met elkaar onderzoeken hoe de samenwerking nog beter kan en daarmee het kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling.

De betrokkenheid van ouders is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Als de samenwerking goed verloopt, leidt dit ook tot meer  voldoening van het werk van de onderwijsprofessionals. Het heeft direct effect op de  ervaren werkdruk. Maar een prettige samenwerking gaat niet vanzelf. Je moet weten wat werkt en niet. Tijdens de vorige conferentie lag het accent op het delen van kennis over ouderbetrokkenheid. Nu willen we meer dan alleen kennis. Daarom ligt het accent van  deze conferentie  sterk op de praktijk.

Ouders, leraren en pedagogisch medewerkers:

  • gaan aan de slag met geslaagde praktijkvoorbeelden van onderwijsprofessionals die ouders actief betrekken bij de ontwikkeling van het kind.
  • worden gehoord en gezien in de obstakels die ze tegenkomen bij dit thema
  • Krijgen tools aangereikt voor goede communicatie tussen ouders en (voor)school

Wij zijn al benieuwd naar de uitkomsten van de dag!