Organisatieontwikkeling van onderop

In ons werk leggen we sterk de nadruk op organisatieontwikkeling van onderop. Dan gaat het over een aantal aspecten: (gedeeld) leiderschap/cultuur, de organisatie in teamverband en de ontwikkeling van visie en beleidsplannen.

In alle gevallen staat de ontwikkeling van onderop centraal. Uitgangspunt is dat mensen zich eigenaar voelen van hun werk. Feitelijk zien wij dit als de enige weg van ontwikkeling met voldoende kans op proactiviteit, efficiency en effectiviteit en succes op lange termijn. We bieden de volgende ontwikkelingstrajecten aan:

Strategische Beleidsplanning

Hoe ontwikkel je van onderop strategisch beleidsplanning? Elke 4 jaar vereist nieuwe planning. Hoe zorg je dat alle stakeholders zijn betrokken, leerlingen, ouders, docenten, omgeving, bestuur, de toekomst, de literatuur etc.
Wij zorgen ervoor dat leerlingen zeer actief hun mening vormen en geven, dat andere stakeholders naar hen luisteren, dat alle elementen, toekomstverkenningen en innovatieve onderwijsontwikkelingen meegenomen worden en in een (inter)actief proces, vaak met meerdere inspirerende bijeenkomsten leiden tot een gezamenlijk gedragen beleidsplan. Daarbij kan het uiteindelijk product variëren van een lijvig document of een website, tot een animatiefilm

Opdrachten: Stichting Westelijke Tuinsteden, Stichting Iris, IJburgcollege, Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

Casus: Stichting Westelijke Tuinsteden 

Een strategisch beleidsplan dat breed gedragen wordt en voor iedere leerkracht in 16 scholen betekenis heeft. Opdracht: Maken van een Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023 met de leerkrachten van de 16 scholen.

Een uniek interactief en inspirerend proces van één jaar waarbij enkele leerkrachten van iedere school samen het plan maken. Deze leerkrachten (toekomstbouwers) betrekken ieder hun eigen school. Scholen leren ook van elkaar in dit proces.

© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden