Organisatieontwikkeling van onderop

In ons werk leggen we sterk de nadruk op organisatieontwikkeling van onderop. Dan gaat het over een aantal aspecten: (gedeeld) leiderschap/cultuur, de organisatie in teamverband en de ontwikkeling van visie en beleidsplannen.

In alle gevallen staat de ontwikkeling van onderop centraal. Uitgangspunt is dat mensen zich eigenaar voelen van hun werk. Feitelijk zien wij dit als de enige weg van ontwikkeling met voldoende kans op proactiviteit, efficiency en effectiviteit en succes op lange termijn. We bieden de volgende ontwikkelingstrajecten aan:

Teamontwikkeling

Veel ontwikkelingen, ook die uit cultuur en leiderschapstrajecten krijgen pas hun echte vorm in een samenwerkende groep medewerkers. Een team is de kerneenheid van een succesvolle organisatie.

Maar hoe zorg je dat een team zich van onderop ontwikkelt? En wat is een team, hoe groot en wat zijn de succesvolle kenmerken van een team. Wij volgen in onze trajecten rond teamontwikkeling het gedachtegoed van Ben van der Hilst over teamorganisatie, teamgericht organiseren in het onderwijs.

Hoe zet je een team op, hoe maak je de onderlinge afspraken, hoe bepaal je een gezamenlijke set doelen vanuit een visie, hoe bouw je een gezamenlijk gedragen teamplan en vooral: hoe zorg je voor voldoende onderling vertrouwen zodat eenieder evenveel spreektijd en inbreng heeft, bij uitstek het kenmerk van een succesvol team.

Wij helpen teams bij het formeren en ook bij de uitvoer van de teamplannen, het cyclisch werken, het monitoren en evalueren, vaak met begeleiding vanaf de werkvloer. En bovenal begeleiden we teams bij het borgen van deze manier van teamwerken.
Op die manier sturen we op kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier vanuit horizontale sturing.

Opdrachten: Hofstad Mavo, De Breul, Stedelijk Lyceum Enschede, Tuindorp, Vijverhof, ROCvAmsterdam
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden