Training ‘de leraar als leider’

Een training om je impact op de toekomst van je school te vergroten
Neem contact op

Wat ga je leren?

Je leert anders kijken naar je collega’s en bent na het eerste dagdeel al meer leider
Je doorziet hoe de organisatie werkt en waarom er dingen goed of fout gaan
Je maakt een persoonlijk ‘plan’ om impact te hebben op jouw school
Je kent je eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen en wat dit betekent voor jou als leider
Algemeen
Programma
Trainer
Praktische info

Leraren aan zet

Leraren worden steeds meer gehoord en betrokken bij onderwijs- en organisatieontwikkeling. Zij ervaren immers dagelijks hoe het is om voor de klas te staan. Zij staan tussen de kinderen met eigen karakters, potenties en wensen aan de ene kant en ervaren de eisen van het onderwijssysteem en de organisatie aan de andere kant. Het is een bijzonder goede ontwikkeling dat leraren een meer actieve rol krijgen bij onderwijsontwikkeling.

Een persoonlijke aanpak

Een school heeft een gezamenlijke ambitie of visie die vertaald is naar initiatieven. Meestal is dit vastgelegd in een schoolplan. Maar dan begint het pas: hoe zorg je ervoor, onder druk van de waan van de dag, dat de school zich ontwikkelt in de wenselijke richting? Bij zowel het ontwikkelen van het schoolplan als bij de omzetting daarvan naar de praktijk zijn leraren nodig die leiding nemen en geven. Leraren die hun eigen kwaliteiten kennen, begrijpen hoe een schoolorganisatie werkt en weten hoe je je collega’s motiveert en mede-eigenaar maakt. Maar leraren zijn hier amper op voorbereid. Daarom biedt Inspirezzo een training aan van drie dagdelen voor leraren die hierin een actieve rol willen vervullen. Een training die je als mens laat groeien en die als neveneffect heeft dat je sterker in je lesgevende rol zult staan.

Leren in interactie

In deze training staat ‘leren in interactie’ centraal. Dat vraagt een actieve, leergierige houding. Het vraagt om een open blik naar jezelf en je aanpak enerzijds, en je oordeel over leerlingen en hun gedrag anderzijds. Van mij als trainer vraagt het dat ik jouw zoektocht goed aanvoel en dat ik – met respect – durf te confronteren.

Bovendien moet ik boven de theorie staan en daar uit weet te putten waar dat nodig is.

Programma: verdeeld over 4 dagdelen

MENS: we willen allemaal hetzelfde

We starten met en kennismaking met aandacht voor ieders vraag. We gaan werken met psychologische basisbehoeften: autonomie, competentie en relatie. In de training maken we een flinke verdieping. We gaan ervaren wat de vervulling en de frustratie van deze basisbehoeften betekent voor jezelf en voor je omgang met collega’s. We gaan in op:
o De verstrekkende betekenis van de driedeling voor tal van gebieden
o De relatie tussen basisbehoeften en intrinsieke motivatie
o Strategieën om een verbinding tussen beiden te maken
o Het belang en het effect van growth mindset in de omgang

MENS en ORGANISATIE: gedoe

De school is een organisatie. Er is een visie, er zijn taken en verantwoordelijkheden, er zijn procedures met ondersteunende systemen en er zijn een heleboel onderlinge interacties. Met elkaar kun je een geweldige school bouwen, maar …. Er gaat ook vaak veel mis en dat leidt tot gedoe. We gaan in op:
o Kijken naar je school als organisatie en de mechanismen die daar actief zijn
o De manier waarop jij die mechanismen kan gebruiken?
o De verbinding tussen Deel 1 en deel 2

LEIDER zijn op jouw school

Wat nu als je actief wilt bijdragen aan een collectieve ambitie? Je wilt de school vooruit helpen. Dat vraagt allerlei van jou dat andere kwaliteiten van jou vraagt dan die je tot nog toe ontwikkeld hebt. We gaan in op:
o Het type leiderschap dat past in jouw school
o Kwaliteiten die je nodig hebt
o Gezaghebbend zijn in je team?
o De valkuilen die je gaat tegenkomen

Belangrijkste bronnen: 
- Marco Snoek: Developing Teacher leadership and its impact in schools (2014)
- Ferd van den Eerenbeemt: Leiden met Lef en Liefde (2015)
- Daniel Ofman: bezieling en kwaliteit in organisaties (2001)

SAMEN een Groeischool maken

We hebben nu 3 delen gehad. In dit vierde deel gaan we de drie delen samenbrengen. We gaan hoe je met het geleerde in de eerste drie delen kunt toewerken naar een zogenaamde Groeischool. We gaan in op:
o Omgaan met min- en plusenergie in je school
o Werken aan mindset in je school
o Strategieën voor verbreding van enthousiasme in je school

Jullie eigen ‘plan’ van onderop

De eerste vier delen hebben je voldoende munitie gegeven om werk te maken van een aanpak die bij jou en jouw school past. Wat ga je doen? Hoe ga je dat toepassen op een traject om een schoolplan te maken EN om het schoolplan te realiseren? Of, als je niet met een schoolplan bezig bent, op welke terreinen ga je je leiderschap richten?
Het resultaat is dat je aan na afloop voor jezelf uitgewerkt hebt wat je gaat doen in je eigen school.

Belangrijkste bronnen

- Bunnig, Iris, Ferd van den Eerenbeemt e.a: De Groeischool (2018)
- Cornelis, Arnold: De logica van het gevoel (2000)
- Deci and Ryan: the Self-Determination Theory (2017)
- Eerenbeemt, Ferd van den
- Homan, Thijs: Het etcetera-principe (2013)
- Vansteenkiste en Soenens: Vitamines voor groei (2015)

Ferd van den Eerenbeemt

Ferd van den Eerenbeemt van Inspirezzo is de trainer. Ferd is directeur van het bureau Inspirezzo en werkt ruim 15 jaar voor het onderwijs en helpt scholen nog beter te functioneren op alle niveaus en in alle geledingen. De kern van zijn benadering is dat hij leerlingen, leraren en leidinggevenden dichter bij hun eigen inspiratie of motivatie brengt. Ferd begeleidt scholen en geeft daarnaast al 25 jaar trainingen op verschillende gebieden; altijd dicht ‘op de huid’ van de deelnemers.

Hij heeft de laatste jaren twee boeken gepubliceerd: ‘Leiden met Lef en Liefde” en “De groeischool”.
Doelgroep: Leraren PO, VO, MBO, HBO

Trainer: Ferd van den Eerenbeemt

Duur/tijd: vier dagdelen. Data: ntb

Locatie: De meest gunstige locatie, afhankelijk van school/deelnemers (Coronaproof)

Kosten: 500,-/600,- euro per deelnemer, afhankelijk omvang groep: min. 8, max. 12)
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden