Onze Diensten

Trainingen

Ons motto is: ‘omdat motivatie motiveert’. Dat geldt bij uitstek voor onze trainingen. Ze gaan erover, maar ze worden ook op een motiverende manier gegeven. Dat wil zeggen: aansluitend op het kennisniveau van de deelnemers, volop ruimte voor eigen inbreng en leren van elkaar in een sterke onderlinge verbondenheid. We bieden de volgende trainingen (meestal) in-company:

Zin in Leren
een training voor de leerkracht die graag een klas vol gemotiveerde leerlingen wilt
De Leraar als Leider
een training om je impact op de toekomst van je school te vergroten
De Groeischool
een school waar motiveren in de genen zit!

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

In ons werk leggen we sterk de nadruk op organisatieontwikkeling van onderop. Het motiveert als mensen zich eigenaar voelen van hun werk. Wat is daarvoor nodig? Hoe zorg je voor gedeeld leiderschap op school? Hoe zorg je dat mensen in de organisatie naar elkaar luisteren en verschillen leren te waarderen? En hoe geef je daar leiding aan met Lef en Liefde? Hoe richt je de organisaties zo in dat mensen goed met elkaar kunnen werken? Het zijn enkele vragen die in onze begeleidingstrajecten centraal staan. Daarbij komen we soms diepe littekens tegen, die aandacht moeten krijgen om er ook afscheid van te kunnen nemen. We passen daar zo nodig de principes van Deep Democracy toe.
Swv Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Gedeeld eigenaarschap voor ‘perspectief voor ieder kind’ Opdracht Begeleiding van de ontwikkeling van bij passend onderwijs betrokken partijen en personen naar een netwerk van gelijkwaardige partners die gedeeld eigenaarschap op zich nemen voor ‘perspectief voor ieder kind’. Bevragen alle partners en sleutelspelers in wat zij nodig hebben om volgende stappen te zetten in gedeeld eigenaarschap. […]

De Groeischool (Autonomie Ondersteunend Lesgeven)

Workshops, trainingen, intervisie, Autonomie Ondersteunend Lesgeven Opdracht Leerlingen die lekker aan het leren zijn! Dat wil iedere leraar. Dat kan door te weten hoe je het onderwijs kan laten aansluiten op de psychologische basisbehoeften van leerlingen ‘competentie’, ‘autonomie’en ‘relatie’. Dat vraagt een manier van werken die we ‘Autonomie Ondersteunend Lesgeven’ noemen. In opdracht van diverse […]

Stichting Westelijke Tuinsteden

Een strategisch beleidsplan dat breed gedragen wordt en voor iedere leerkracht in 16 scholen betekenis heeft. Opdracht Maken van een Strategisch Beleidsplan 2019 – 2023 met de leerkrachten van de 16 scholen. Een uniek interactief en inspirerend proces van één jaar waarbij enkele leerkrachten van iedere school samen het plan maken. Deze leerkrachten (toekomstbouwers) betrekken […]

Evenementen met impact

Iedere bijeenkomst kan je als een evenement beschouwen dat voor de deelnemers moet bijdragen aan hun vak-uitoefening. Wij hebben een verleden in het theater en vanuit die ervaring maken we concepten voor evenementen, doen de werving, voeren de regie, modereren met het gesprek en doen het hele projectmanagement. We doen dit voor open dagen, studiedagen, startdagen, werkconferenties, congressen en personeelsbijeenkomsten.
Conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

Opdracht Organisatie van een tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle betrokken partijen van samenwerkingsverband PPO-NK die samen zorg dragen voor passend primair onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Hierbij staat horizontale samenwerking, waarbij iedere professional eigenaarschap neemt voor het grotere geheel en handelt vanuit het belang van het kind, centraal. Een mix van theatrale effecten en inhoudelijke werkvormen […]

LOGO Woordenschatfestival

Opdracht Zowel gebruikers als niet gebruikers van de LOGO-3000 methode helpen om hun kennis over LOGO 3000 en het onderwijzen van woordenschat te verbeteren. We wilden de gebruikers trots laten zijn, erkenning geven hen als professional ’eren’. Laten zien dat ze bezig zijn met een maatschappelijke verandering, niet alleen op school, maar ook in gemeentes […]

Samenwerkingsverband Unita

Doel is om te zorgen dat alle partners binnen een dergelijke netwerkorganisatie zowel hun kennis als hun kennissenbestand uitbreiden. Opdracht Organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst van alle partners rond zorg voor leerlingen in de Gooi- en Vechtstreek: SWV, Zorginstellingen, 8 gemeenten en alle basisscholen. Doel is om te zorgen dat alle partners binnen een dergelijke […]

Films met maatschappelijke invalshoek

Een belangrijk onderdeel tijdens evenementen, organisatie- en leiderschapstrajecten en trainingen zijn de juiste video’s. Inspirezzo heeft inmiddels een track record opgebouwd van zeer professionele videofilms, vaak vanuit een maatschappelijke invalshoek. Tot de opdrachtgevers behoren schoolbesturen, gemeentes en zorginstellingen, die de films gebruiken voor politieke lobby of voor interne ontwikkeldoelen. Zo heeft ‘De ogen van India’, een film over een kind met een anders-werkend lijf een rol gespeeld bij de aanpassingen in de wet Passend Onderwijs. Een ander voorbeeld: Leraar in de zon, een film in de campagne van de gemeente Den Haag heeft een bijdrage gehad in het terugdringen van het lerarentekort. Ook met animatiefilms, heel goed te gebruiken voor beleidsplannen en introducties tijdens (onderwijs- en zorgbijeenkomsten) zijn wij inmiddels zeer ervaren.

Wij werken samen met professionele cameramensen voor opname en editing en gespecialiseerde animatievormgevers. Wellicht is een dergelijke videoproductie ook wenselijk voor uw doeleinden!


Weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden