Onze Diensten

Trainingen

Ons motto is: ‘omdat motivatie motiveert’. Dat geldt bij uitstek voor onze trainingen. Ze gaan erover, maar ze worden ook op een motiverende manier gegeven. Dat wil zeggen: aansluitend op het kennisniveau van de deelnemers, volop ruimte voor eigen inbreng en leren van elkaar in een sterke onderlinge verbondenheid. We bieden de volgende trainingen (meestal) in-company:

Zin in Leren
een training voor de leerkracht die graag een klas vol gemotiveerde leerlingen wilt
De Leraar als Leider
een training om je impact op de toekomst van je school te vergroten
De Groeischool
een school waar motiveren in de genen zit!

Organisatie- en leiderschapsontwikkeling

In ons werk leggen we sterk de nadruk op organisatieontwikkeling van onderop. Het motiveert als mensen zich eigenaar voelen van hun werk. Wat is daarvoor nodig? Hoe zorg je voor gedeeld leiderschap op school? Hoe zorg je dat mensen in de organisatie naar elkaar luisteren en verschillen leren te waarderen? En hoe geef je daar leiding aan met Lef en Liefde? Hoe richt je de organisaties zo in dat mensen goed met elkaar kunnen werken? Het zijn enkele vragen die in onze begeleidingstrajecten centraal staan. Daarbij komen we soms diepe littekens tegen, die aandacht moeten krijgen om er ook afscheid van te kunnen nemen. We passen daar zo nodig de principes van Deep Democray toe.
Directeuren met Durf

Er zijn twee netwerken van zgn. Directeuren met Durf actief. De netwerken bestaan uit 10 tot 12 schooldirecteuren die met elkaar LEREN. We gebruiken daarvoor inzichten uit de literatuur en voeren actief dialoog met elkaar, waarbij mensen kwetsbaar durven te zijn. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door één directeur en de facilitator Ferd van den Eerenbeemt.

Conferentie 'Ik maak verschil voor ons'

Opdracht Organisatie van een tweejaarlijkse bijeenkomst voor alle betrokken partijen van samenwerkingsverband PPO-NK die samen zorg dragen voor passend primair onderwijs in de regio Noord-Kennemerland. Hierbij staat horizontale samenwerking, waarbij iedere professional eigenaarschap neemt voor het grotere geheel en handelt vanuit het belang van het kind, centraal. Een mix van theatrale effecten en inhoudelijke werkvormen […]

LOGO Woordenschatfestival

Opdracht Zowel gebruikers als niet gebruikers van de LOGO-3000 methode helpen om hun kennis over LOGO 3000 en het onderwijzen van woordenschat te verbeteren. We wilden de gebruikers trots laten zijn, erkenning geven hen als professional ’eren’. Laten zien dat ze bezig zijn met een maatschappelijke verandering, niet alleen op school, maar ook in gemeentes […]

Evenementen met impact

Iedere bijeenkomst kan je als een evenement beschouwen dat voor de deelnemers moet bijdragen aan hun vak-uitoefening. Wij hebben een verleden in het theater en vanuit die ervaring maken we concepten voor evenementen, doen de werving, voeren de regie, modereren met het gesprek en doen het hele projectmanagement. We doen dit voor open dagen, studiedagen, satartdagen, werkconferenties, congressenen personeelsbijeenkomsten.

Weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!
© Copyright 2020 - Inspirezzo - Alle rechten voorbehouden